Match #203884Kokoriko


Mercatone
498 633
1-1
3-2
4:3
Goals
1.5:0.5
Wins
Ranking: AMIGASWOSON
Tournament: Euro 04/21
Round: Euro 04/21
Group: 1
Win Prediction 0.8 : 1.2

Votes about Mercatone from Kokoriko
No Votes !

Votes about Kokoriko from Mercatone
No Votes !